UV-stråling

Solbriller beskytter også mod solens ultraviolette stråler. De er skadelige i større mængder og kan fremprovokere øjensygdomme som grå stær og årehindebetændelse. UV-strålingen er stor f.eks. på stranden, hvor det hvide sand og vandet reflekterer solens stråler. Eller i sne, der kan reflektere lyset med helt op til 80 %.

Se mere om hvordan du beskytter dine øjne på:
https://www.optikerforeningen.dk/er-uv-straaling-farlig-for-oejnene/